Bedrijfsprotocol Covid-19

Algemeen:

Hygiëne.

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol. • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg). Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende zeep etc. aanwezig is, en dat oppervlakten waar het virus zich aan kan hechten regelmatig worden schoongemaakt. Mondkapjes zoals die wel in China gedragen worden, geven geen bescherming. Het RIVM adviseert (professionele) mondkapjes alleen voor medisch personeel.
 • Volgens het RIVM is het niet verstandig om handen te schudden. Het is daarom onze policy om geen handen te schudden. Heb ook begrip voor klanten en collega’s die geen handen willen schudden.

Aanvullende maatregelen:

 • Medewerkers blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bij koorts moet de huisarts worden gebeld.
 • In het geval van besmetting of één van bovengenoemde symptomen neem je contact op met je leidinggevende (telefonisch) en de afdeling HR.
 • Medewerkers bezoeken geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Dit geldt ook voor publieke locaties.
 • Accountmanagers en vertegenwoordigers werken waar mogelijk vanuit huis.
 • Om ons kantoor personeel zo min mogelijk in aanraking te laten komen met externe bezoekers, zullen afspraken op kantoor tot een minimum worden beperkt.
 • De bezetting van de binnendienst Arnhem is in twee groepen verdeeld; één groep zal aanwezig zijn in Arnhem de andere werkt vanuit huis. Medewerkers met kleine kinderen krijgen hierbij voorrang om vanuit huis te gaan werken.
 • REOB- en BHV-trainingen voor externe bedrijven zullen in de maand maart en april worden geannuleerd.
 • Onderhoudswerkzaamheden bij onze klanten kunnen en zullen gewoon doorgang vinden. Klanten die onze monteur op dit moment niet willen ontvangen, zullen op een later tijdstip worden ingepland. Indien hier sprake van is dient de planning hier direct van op de hoogte te worden gesteld.
 • Er is een nieuwsbrief opgesteld voor klanten waarin onze maatregelen m.b.t het voorkomen van besmetting en het belang van tijdig onderhoud duidelijk is gemaakt.
 • Monteurs maken zo min mogelijk gebruik van bedrijfskantines en -restaurants voor het nuttigen van hun lunch. Medewerkers worden verzocht eigen lunch mee te nemen en deze op de werkplek te nuttigen.
 • Om besmetting te voorkomen wordt de PDA niet aan de klant overhandigd om de werkbon af te tekenen. De monteur noteert de naam van de klant en tekent namens de klant af.
 • Dit bedrijfsprotocol is op 16 maart aan de monteurs overhandigd.