Prestigieus kantoorcomplexLangs de A12 bij Veenendaal wordt een prestigieus kantoorcomplex “De Generaal” gebouwd. In dit zeer fraaie project, ontworpen door A12 architecten, wordt het installatiewerk door Schans Installatie te Veenendaal uitgevoerd. Voor de brandslanghaspels en bijbehorende haspelkasten werd gekozen voor Blusdesign. In nauwe samenwerking met de firma Schans zijn de gewenste uitvoeringen “just in time” aangeleverd.

Bekijk andere opdrachtgevers: Referenties